Administration

IMG_1084-1024x687-2
Argymbaev Erkebek Kambarovich

President
Phone: +7 (727) 236 76 23 (reception)
Personal page

IMG_1042-1024x735-1
Meldekhanov Marat Asylbekovich

Director of the Department of Health
Phone: +7 (727) 236 76 23 (ext. 709)
E-mail: m.meldekhanov@redcrescent.kz

IMG_1061-1-1024x698-1
Bakiyeva Dana Valithanovna

Director of the Department of Social Assistance
Phone: +7 (727) 236 76 23 (ext. 721)
E-mail: d.bakieva@redcrescent.kz

asadad-kopiya
Khrushchev Ruslan Sergeevich

The coordinator of emergency
Phone: +7 (727) 236 76 23
E-mail: r.khruchshev@redcrescent.kz

icon
Zigopulo Olga Vladimirovna

Director of the Finance Department
Phone: +7 (727) 236 76 23 (ext. 705)
E-mail: olga.zigopulo@redcrescent.kz

icon
Kim Olga

Director of the Emergency Department
Phone: +7 (727) 236 76 23 (ext. 707)
E-mail: o.kim@redcrescent.kz

icon
Kumacheva Aigul Argingazin

Director of the Department of Organizational Development
Phone: +7 (7172) 440189
E-mail: a.kumasheva@redcrescent.kz